Свечано отворена реновирана Шумска кућа на Власини

Шумско газдинство „Врање“, које већ годинама ниже одличне пословне резултате, значајан део приходованих финансијских средстава уложило је у пројекат реконструкције шумске куће на Власини. Реч је о објекту изграђеном 1961. године ради спровођења активних и пасивних дежурстава у периодима повећане опасности од пожара. Након 60 година постојања, прошле године указала се потреба за његовим реновирањем. Ове године  уследило је свечано отварање потпуно реновираног објекта. Свечаност поводом завршетка радова одржана је 26. октобра, када је в. д. директора ЈП „Србијашуме“ Игор Брауновић, у присуству директора ШГ „Врање“ Николе Новковића, званично отворио врата шумске куће на Власини. Присутни су могли да погледају потпуно преуређен ентеријер и екстеријер објекта.Према речима в. д. директора ЈП „Србијашуме“ Игора Брауновића овај објекат на Власини у будућности ће изазивати велико интересовање посетилаца јер представља најрепрезентативнији објекат овог типа у систему ЈП“Србијашуме“. Навео је да је захваљујући одликама власинског подручја, реконструција објекта на Власини од енормног значаја, полазећи од његове примарне функције у виду активних и пасивних дежурстава у периодима повећане опасности од пожара, док истовремено служи као понос свим запосленим у ШГ „Врање“.