Саопштење за јавност

Дана 17.07.2023. године, у раним послеподневним часовима, на заштићеном подручју Споменик природе „Обреновачки забран“ се изненада одломила грана са стабла беле тополе и приликом пада ударила у непознатог мушкарца, што је довело до смртног исхода.

С обзиром да је директор Јавног предузећа за заштиту и унапређивање животне средине општине Обреновац, господин Светозар Андрић, одмах након несреће дао исхитрену и крајње неодговорну изјаву, да је посао ЈП „Србијашуме“ процена ризика и одговорност , JП „Србијашуме“ као друштвено одговорно предузеће, принуђено је да се обрати јавности и да укаже на следеће  чињенице:

Природно добро „Обреновачки забран“ је проглашено за заштићено подручје Решењем Привременог органа града Београда („Службени лист града Београда“, број 57/I-29.11.2013. године). Предметним Решењем под заштиту је стављена површина од 47,77 хектара и заштићено подручје је поверено на управљање Јавном предузећу за заштиту и унапређивање животне средине општине Обреновац, из Обреновца. Шумама које се налазе у оквиру СП „Обреновачки забран“ газдује ЈП „Србијашуме“ Београд, преко дела Предузећа Шумског газдинства „Београд“ из Београда, Шумске управе Липовица.

Према Решењу о проглашењу заштићеног подручја СП „Обреновачки забран“, дужност Управљача, тј. Јавног предузећа за заштиту и унапређивање животне средине општине Обреновац је да обезбеди континуирано праћење здравственог стања свих биљака у заштићеном подручју и благовремено предузима неопходне мере заштите (узимање узорака оболелих стабла и крошњи, третман оболелих јединки и др.). Такође, обавеза управљача је  и да заштићено добро чува и одржава сагласно мерама заштите, да обезбеди унутрашњи ред и организује чуварску службу, као и да постави табле са јасно одређеним правилима понашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу коришћења заштићеног подручја.

С обзиром да на простору заштићеног подручја „Обреновачки забран“ делују две институције ЈП „Србијашуме“, као корисник шума и ЈП за заштиту и унапређивање животне средине општине Обреновац, као управљач заштићеног подручја, ЈП „Србијашуме ће размотрити могућност да поднесе захтев надлежним органима и институцијама за преузимање управљања овим заштићеним подручјем. У прилог тој чињеници наводимо да на подручју Града Београда ЈП „Србијашуме“ управља са 7 заштићених подручја, а на подручју Србије управљамо са 57 заштићених подручја површине 371.295 ха и највећи смо управљачи у Србији као и да поседујемо неопходне стручне и техничке капацитете.