Ribarsko područje „Beograd“

Ribarsko područje „Beograd“ ustanovljeno je na ribolovnim vodama vodotoka reka:

Sava od 49. km do ušća u Dunav, Dunav od Starih Banovaca na 1187. km do Velikog sela na 1150. km rečnog toka, osnovne i detaljne kanalske mreže hidromelioracionog sistema „Pančevački rit“, osnovne i detaljne kanalske mreže hidromelioracionog sistema „Galovica“ od ušća u Savu do 23. km toka, ostale pritoke navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.

Ribolovne vode ribarskog područja karakteriše raznovrsnost faune riba i visok nivo autohtonosti. Od 58 vrsta koje naseljavaju vode područja, 11 vrsta su alohtone, 47 vrsta je autohtono, a zabeleženo je i prisustvo 15 strogo zaštićenih vrsta riba.

Ribarsko područje „Beograd“ koristi se za rekreativni i privedni ribolov.

Na Dunavu i Savi dozvoljen je ribolov iz čamca.

Rukovodilac Odeljenja za ribarstvo Petar Nećak 064/815-50-03
Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Beograd“ Stručno lice na RP „Beograd“

Novak Novaković

064/856-30-61

Ivana Stanković

064/81-555-18

Ribočuvarska služba na ribarskom području „Beograd“

Redni broj Ime i prezime ribočuvara Kontakt telefon
1. Jovan Grčić, poslovođa 064/856-30-95
2. Darko Milinković, ribočuvar 064/856-30-94
3. Milomir Marinović, ribočuvar 064/856-30-38
4. Dušan Drakulić, ribočuvar 064/856-30-77
5. Đorđe Ljubišić, ribočuvar 064/856-30-76
6. Nikola Paunesku, ribočuvar 064/856-30-75
7. Slavko Lužaić, ribočuvar 064/856-31-32
8. Marko Čađenović, ribočuvar 064/856-30-74
9. Milan Tošić, ribočuvar 064/856-30-29
10. Miodrag R. Ilić, ribočuvar 064/856-30-80
11. Miodrag M. Ilić, ribočuvar 064/856-30-09
12. Vladan Brajović, ribočuvar 064/856-30-64
13. Janko Stanarević, ribočuvar 064/856-30-42
14. Slobodan Orozović, ribočuvar 064/856-30-65
15. Ljubomir Ranisavljević, ribočuvar 064/856-31-01
16. Vladimir Bailović 064/856-30-53

Rekreativni ribolov zabranjen je na lokalitetu:

– kanal „Vizelj“ u dužini od 600 m na lokaciji 3 km + 150 m do 3 km + 750 m.

Zabranjen je lov kečige od strane rekreativnih ribolovaca i privrednih ribara.

Tokom letnjeg računanja vremena dozvoljen je rekreativni ribolov u vremenu od 03 do 23 časa, odnosno tokom letnjeg računanja vremena zabranjen je rekreativni ribolov noću u vremenu od 23 do 3 časa na sledećim lokacijama:

– reka Dunav od 1173. km do 1168. km rečnog toka;

– reka Sava od 49. km rečnog toka do ušća u Dunav.

Režim rekreativnog ribolova i maksimalni dnevni ulov po ribolovcu na ribarskom području „Beograd“

Ribolovne vrste
Dnevni ulov
Sve alohtone vrste Neograničeno
Ulov autohtonih vrsta riba
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca na maksimalno 5 kg za ulov svih autohtonih vrsta riba
kečiga trajna zabrana
manić, šaran, štuka, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov maksimalno 3 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
plotica, jaz, skobalj, mrena, klen, deverika maksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
Kada jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već će se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen maksimalan dnevni ulov u masi

Svaki vid ribolova zabranjen je u posebnom staništu riba:

– Jojkićev Dunavac 1168. km.

Stajaći mrežarski alati i samolovni alati ne mogu se koristiti na rastojanju manjem od 200 m od granice posebnog staništa riba, uzvodno, nizvodno i ka matici reke.

U periodu od 01. februara do 15. juna privredni ribolov zabranjen je u stvarno i potencijalno plavnim zonama kao prirodnim plodištima:

Reka Dunav:

– Kanal Balaton 1178. km;

– Batin kanal 1173. – 1175. km.

Reka Sava:

– Ada Madžarlija 14. km.

U ostalom delu godine, odnosno od 16. juna do 31. januara dozvoljena je upotreba samolovnog alata „bubnja“.

Tokom cele godine zabranjena je upotreba senkera i mrežarskih alata na sledećim lokacijama:

Reka Dunav:

– Rukavac Ade Huje 1163. km;

– Male vode i Velikoselski rit 1150. km;

– Luka Beograd;

– Luka Pančevo.

Reka Sava:

– Zona „Brodogradilišta Beograd“ 4. km;

– Čukarički rukavac 6. km;

– Leva obala 8. – 11. km (kanal Galovica i Petrac od ušća u Savu do crpne stanice);

– Jakovački kanal 16. km;

– Ušće reke Kolubare 27. km.