Ribarsko područje „Beograd“

Ribarsko područje „Beograd“ ustanovljeno je na ribolovnim vodama vodotoka reka:

Sava od 49. km do ušća u Dunav, Dunav od Starih Banovaca na 1187. km do Velikog sela na 1150. km rečnog toka, osnovne i detaljne kanalske mreže hidromelioracionog sistema „Pančevački rit“, osnovne i detaljne kanalske mreže hidromelioracionog sistema „Galovica“ od ušća u Savu do 23. km toka, ostale pritoke navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.

Ribolovne vode ribarskog područja karakteriše raznovrsnost faune riba i visok nivo autohtonosti. Od 58 vrsta koje naseljavaju vode područja, 11 vrsta su alohtone, 47 vrsta je autohtono, a zabeleženo je i prisustvo 14 strogo zaštićenih vrsta riba.

Ribarsko područje „Beograd“ koristi se za rekreativni i privedni ribolov.

Izdavanje ribarskih dozvola se vrši u Kneza Miloša 55, u vremenu od 7 do 13 časova.

Na Dunavu i Savi dozvoljen je rekreativni ribolov iz čamca, izuzev ispod Pančevačkog mosta i 100 metara uzvodno i nizvodno od stubova mosta.

Rukovodilac Odeljenja za ribarstvo Petar Nećak 064/815-50-03
Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Beograd“Stručno lice na RP „Beograd“

Novak Novaković

064/856-30-61

Ivana Stanković

064/81-555-18

Ribočuvarska služba na ribarskom području „Beograd“

Redni brojIme i prezime ribočuvaraKontakt telefon
1.Jovan Grčić, poslovođa064/856-30-95
2.Darko Milinković, ribočuvar064/856-30-94
3.Milomir Marinović, ribočuvar064/856-30-38
4.Dušan Drakulić, ribočuvar064/856-30-77
5.Đorđe Ljubišić, ribočuvar064/856-30-76
6.Nikola Paunesku, ribočuvar064/856-30-75
7.Slavko Lužaić, ribočuvar064/856-31-32
8.Marko Čađenović, ribočuvar064/856-30-74
9.Milan Tošić, ribočuvar064/856-30-29
10.Miodrag R. Ilić, ribočuvar064/856-30-80
11.Miodrag M. Ilić, ribočuvar064/856-30-09
12.Vladan Brajović, ribočuvar064/856-30-64
13.Janko Stanarević, ribočuvar064/856-30-42
14.Slobodan Orozović, ribočuvar064/856-30-65
15.Ljubomir Ranisavljević, ribočuvar064/856-31-01
16.Vladimir Bailović064/856-30-53

Rekreativni ribolov zabranjen je na lokalitetu:

– kanal „Vizelj“ u dužini od 600 m na lokaciji 3 km + 150 m do 3 km + 750 m.

Zabranjen je lov kečige od strane rekreativnih ribolovaca i privrednih ribara.

Tokom letnjeg računanja vremena dozvoljen je rekreativni ribolov u vremenu od 03 do 23 časa, odnosno tokom letnjeg računanja vremena zabranjen je rekreativni ribolov noću u vremenu od 23 do 03 časa na sledećim lokacijama:

– reka Dunav od 1173. km do 1168. km rečnog toka;

– reka Sava od 49. km rečnog toka do ušća u Dunav.

Režim rekreativnog ribolova i maksimalni dnevni ulov po ribolovcu na ribarskom području „Beograd“

Ribolovne vrste
Dnevni ulov
Sve alohtone vrsteNeograničeno
Ulov autohtonih vrsta riba
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca na maksimalno 5 kg za ulov svih autohtonih vrsta riba
kečigatrajna zabrana
manić, šaran, štuka, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucovmaksimalno 3 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
plotica, jaz, skobalj, mrena, klen, deverikamaksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
Kada jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već će se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen maksimalan dnevni ulov u masi

Svaki vid ribolova zabranjen je u posebnom staništu riba:

– Kanal Balaton (1168. km) u dužini od 3 km.

Stajaći mrežarski alati i samolovni alati ne mogu se koristiti na rastojanju manjem od 200 m od granice posebnog staništa riba, uzvodno, nizvodno i ka matici reke.

U periodu od 01. februara do 15. juna privredni ribolov zabranjen je u stvarno i potencijalno plavnim zonama kao prirodnim plodištima:

Reka Dunav:

– Jojkićev Dunavac 1168. km;

– Batin kanal 1173. – 1175. km.

Reka Sava:

– Ada Madžarlija 14. km.

U ostalom delu godine, odnosno od 16. juna do 31. januara dozvoljena je upotreba samolovnog alata „bubnja“.

Tokom cele godine zabranjena je upotreba senkera i mrežarskih alata na sledećim lokacijama:

Reka Dunav:

– Rukavac Ade Huje 1163. km;

– Male vode i Velikoselski rit 1150. km.

Reka Sava:

– Zona „Brodogradilišta Beograd“ 4. km;

– Čukarički rukavac 6. km;

– Leva obala 8. – 11. km (kanal Galovica i Petrac od ušća u Savu do crpne stanice);

– Jakovački kanal 16. km;

– Ušće reke Kolubare 27. km.

Privredni ribolov zabranjen je u lukama:

– Luka Beograd;

– Luka Pančevo.

U periodu od 01. maja do 15. juna na ribarskom području je zabranjena upotreba struka, udičarskog alata za privredni ribolov.

U periodu od 01. aprila do 15. juna na ribarskom području je zabranjena upotreba samolovnog alata senkera.