Proizvodnja sadnog materijala

Proizvodnja sadnog materijala u JP „Srbijašume“ obavlja se u 26 rasadnika ravnomerno raspoređenih po čitavoj teritoriji Republike Srbije na različitim nadmorskim visinama od 70 – 1.250 m. Od toga u 6 rasadnika se proizvodi isključivo hortikulturni sadni materijal, dok se u preostalih 20 rasadnika proizvodi prevashodno šumski sadni materijal. Ukupna površina rasadnika iznosi oko 200 ha, od čega je produktivna površina oko 100 ha.

Tehnologija proizvodnje šumskog sadnog materijala koja se primenjuje u rasadnicima JP „Srbijašume“ može se podeliti na:

  • proizvodnju sadnica sa golim korenom;
  • proizvodnju sadnica sa obloženim korenom.

Proizvodnja sadnica sa golim korenom obavlja se u klasičnim i tzv. „Duneman“ lejama, dok se za proizvodnju sadnica sa obloženim korenom koriste kontejneri tipa Hiko, Jukosad, Pirosad, Plantagrah 1 i 2, odnosno nisula rolne.

Obim proizvodnje šumskog sadnog materijala u proseku se kreće između 7.000.000 – 10.000.000 komada sadnica godišnje.

Sav sadni materijal koji se proizvodi u rasadnicima JP „Srbijašume“ podleže redovnim kontrolama proizvodnje i zdravstvenog stanja, dva puta godišnje. Takođe, sadnice proizvedene u rasadnicima JP „Srbijašume“ su nosioci FSC™ sertifikata.

Rasadnici šumskih sadnica

Rasadnik Crvenka posluje u sastavu ŠU „Rit“ – ŠG „Beograd“ Beograd. Nalazi se na nadmorskoj visini od 72 m, na ravnom terenu bez nagiba, na asfaltnom putu. Ukupna površina rasadnika iznosi 23,33 ha, od čega je 18,5 ha produktivna površina. Ovaj rasadnik uglavnom se bavi proizvodnjom sadnica topola, prosečna godišnja proizvodnja iznosi 100.000 – 150.000 sadnica.

Telefon: 011/3329-721

Rasadnik Donja Konjuša posluje u sastavu ŠU „Kuršumlija“ – ŠG „Toplica“ Kuršumlija. Nalazi se na nadmorskoj visini od 296 m, na ravnom terenu bez nagiba, na putu između Donjeg Pločnika i Beoljina. Ukupna površina rasadnika iznosi 14,66 ha, od čega je 3 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u Duneman lejama i lišćarskih sadnica u običnim lejama. Pored ovoga, godišnje se proizvodi, i 10.000 – 12.000 sadnica topole.

Telefon: 027/380-470, 027/59-833

Rasadnik Donja Vlasina posluju u sastavu ŠU „Vlasotince“ – ŠG „Šuma“ Leskovac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 280 m, na ravnom terenu bez nagiba, na oko 1 km od asfaltnog puta. Ukupna površina rasadnika iznosi 3,00 ha, od čega je 2,04 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u kontejnerima i lišćarskih sadnica u običnim lejama.

Telefon: 016/243-034, 016/213-593

Rasadnik Barje posluje u sastavu ŠU „Pirot“ – ŠG „Pirot“ Pirot. Nalazi se na nadmorskoj visini od 365 m, na ravnom terenu bez nagiba, na asfaltnom putu. Ukupna površina rasadnika iznosi 5,02 ha, od čega je 3,70 ha produktivna površina. Rasadnik je opremljen savremenom linijom za automatizovanu proizvodnju kontejnerskih sadnica četinara, čijom se proizvodnjom prevashodno bavi.

Telefon: 010/323-861

Rasadnik Selište posluje u sastavu ŠU „Bor“ – ŠG „Timočke šume“ Boljevac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 180 m, na ravnom terenu bez nagiba, na asfaltnom putu Boljevac – Bor. Ukupna površina rasadnika iznosi 11,89 ha, od čega se 5 ha koristi u poljoprivrednoj proizvodnji. Produktivna površina rasadnika iznosi 8,50 ha. Rasadnik se bavi proizvodnjom šumskog i hortikulturnog sadnog materijala lišćara i četinara.

Telefon: 019/422-811

Rasadnik Lazićev Salaš posluje u sastavu ŠU „Ćuprija“ – ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 124 m, na ravnom terenu bez nagiba, na asfaltnom putu. Ukupna površina rasadnika iznosi 5,30 ha, od čega je 2,00 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u kontejnerima i Duneman lejama, dok se lišćarske sadnice proizvode u običnim lejama. Pored ovoga, rasadnik proizvodi i sadnice topole u manjim količinama.

Telefon: 035/8474-776

Rasadnik Mišljenovac posluje u sastavu ŠU „Kučevo“ – ŠG „Severni Kučaj“ Kučevo. Nalazi se na nadmorskoj visini od 150 m, na ravnom terenu bez nagiba, 500 m od asfaltnog puta. Ukupna površina rasadnika iznosi 11,08 ha, od čega je 9,80 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih i lišćarskih sadnica u običnim lejama.

Telefon: 012/882-205

Rasadnik Ostrvo posluje u sastavu ŠU „Požarevac“ – ŠG „Severni Kučaj“ Kučevo. Nalazi se na nadmorskoj visini od 70 m, na ravnom terenu bez nagiba, 100 m od asfaltnog puta. Ukupna površina rasadnika iznosi 5,61 ha, od čega je 5 ha produktivna površina. U rasadniku Ostrovo, proizvode se isključivo sadnice klonova topola.

Telefon: 012/511-327, 012/525-571

Rasadnik Rogot posluje u sastavu ŠU „Kragujevac“ – ŠG „Kragujevac“ Kragujevac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 115 m, na blago nagnutom terenu severozapadne ekspozicije, na 2 km od autoputa. Ukupna površina rasadnika iznosi 7 ha, od čega je 5 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih i lišćarskih sadnica u običnim lejama.

Telefon: 034/381-424

Rasadnik Nevade posluje u sastavu ŠU „Gornji Milanovac“ – ŠG „Kragujevac“ Kragujevac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 325 m, na blago nagnutom terenu severne ekspozicije, uz Ibarsku magistralu. Ukupna površina rasadnika iznosi 2,78 ha, od čega je 2,50 ha produktivna površina. U rasadniku se proizvode manje količine šumskih i hortikulturnih sadnica.

Telefon: 032/710-840

Rasadnik Ribnica posluje u sastavu RJ „Rasadnička proizvodnja“ – ŠG „Stolovi“ Kraljevo. Nalazi se na nadmorskoj visini od 200 m, na ravnom terenu bez nagiba, uz asfaltni put. Ukupna površina rasadnika iznosi 3,80 ha, od čega je 3,20 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih i lišćarskih sadnica.

Telefon: 036/371-426

Rasadnik Ravna Kosa posluje u sastavu ŠU „Kruševac“ – ŠG „Rasina“ Kruševac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 577 m, na nagnutom terenu (5 – 15˚) jugozapadne ekspozicije, 10 km od javne saobraćajnice. Ukupna površina rasadnika iznosi 2,11 ha, od čega je 1,73 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u običnim i Duneman lejama, dok se lišćarske sadnice proizvode u običnim lejama.

Telefon: 037/421-519, 037/420-750, 037/429-551

Rasadnik Naupare posluje u sastavu ŠU „Kruševac“ – ŠG „Rasina“ Kruševac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 250 m, na nagnutom terenu (0 – 5˚) jugozapadne ekspozicije, 4 km od javne saobraćajnice. Ukupna površina rasadnika iznosi 2,02 ha, od čega je 1,62 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u kontejnerima, običnim i Duneman lejama, dok se lišćarske sadnice proizvode u običnim lejama. Pored šumskog u rasadniku se proizvodi i hortikulturni sadni materijal.

Telefon: 037/421-519, 037/420-750, 037/429-551

Rasadnik Milentija posluje u sastavu ŠU „Brus“ – ŠG „Rasina“ Kruševac. Nalazi se na nadmorskoj visini od 516 m, na nagnutom terenu (5 – 15 %) severoistočne ekspozicije, 0,4 km od javne saobraćajnice. Ukupna površina rasadnika iznosi 1,97 ha, od čega je 1,66 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih i lišćarskih sadnica isključivo u običnim lejama.

Telefon: 037/825-106

Rasadnik Uvac posluje u sastavu ŠU „Sjenica“ – ŠG „Golija“ Ivanjica. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1.020 m, na ravnom terenu bez nagiba, 200 m od javne saobraćajnice. Ukupna površina rasadnika iznosi 2,60 ha, od čega je 1,30 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u kontejnerima.

Telefon: 020/741-314

Rasadnik Lučka Reka posluje u sastavu ŠU „Ivanjica – Kušići“ – ŠG „Golija“ Ivanjica. Nalazi se na nadmorskoj visini od 500 m, na ravnom terenu bez nagiba, na asfaltnom putu Luke – Ivanjica. Ukupna površina rasadnika iznosi 0,7 ha, od čega je 0,38 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u Duneman lejama, a u manjem obimu rasadnik proizvodi i lišćarske sadnice.

Telefon: 032/663-321, 032/662-253

Rasadnik Beljčevača posluje u okviru ŠU „Šabac“ – ŠG „Boranja“ Loznica. Nalazi se na nadmorskoj visini od 104 m, na ravnom terenu bez nagiba, 1,5 km od asfaltnog puta. Ukupna površina rasadnika iznosi 5 ha, od čega je 2,5 ha produktivna površina. U rasadniku Beljčevača, proizvode se isključivo sadnice topola.

Telefon: 015/874-967, 015/876-047, 015/345-322

Rasadnik Požega posluje u sastavu RJ „Centar za reproduktivni materijal šumskog drveća“ – ŠG „Užice“ Užice. Nalazi se na nadmorskoj visini od 310 m, na ravnom terenu bez nagiba, uz magistralni put. Ukupna površina rasadnika iznosi 18,43 ha, od čega je 14 ha produktivna površina. U sklopu rasadnika nalazi se i „Centar za doradu šumskog semena“. Rasadnik se bavi proizvodnjom šumskog i hortikulturnog sadnog materijala lišćara i četinara.

Telefon: 031/811-435

Rasadnik Gorjani posluje u sastavu RJ „Centar za reproduktivni materijal šumskog drveća“ – ŠG „Užice“ Užice. Nalazi se na nadmorskoj visini od 350 m, na blago nagnutom terenu (2%) južne ekspozicije, uz magistralni put. Ukupna površina rasadnika iznosi 1,60 ha, od čega je 1,0 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih i lišćarskih sadnica u običnim lejama.

Telefon: 031/811-435

Rasadnik Kamena Gora posluje u sastavu ŠU „Prijepolje“ – ŠG „Prijepolje“ Prijepolje. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1.250 m, na blago nagnutom terenu (0 – 5%) severne ekspozicije, uz javnu saobraćajnicu. Ukupna površina rasadnika iznosi 1,41 ha, od čega je 1,1 ha produktivna površina. Rasadnik se bavi proizvodnjom četinarskih sadnica u običnim lejama.

Telefon: 033/713-650, 033/713-651