Rasadnici hortikulturnih sadnica

 

U okviru Radne jedinice za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju koja posluje u sastavu ŠG „Beograd“ Beograd, proizvodnja je organizovana u 6 registrovanih rasadnika:

Rasadnik Topčider nalazi se u okviru GJ „Košutnjak“, u ulici Patrijarha Pavla br. 5, na nadmorkoj visini od 150 – 180 m, na ravnom terenu bez nagiba. Proizvodna površina rasadnika iznosi 4,92 ha. Rasadnik se bavi proizvodnjom hortikulturnog (ukrasnog) lišćarskog, četinarskog i zimzelenog drveća i šiblja. Rasadnik raspolaže sa 35.000 hortikulturnih sadnica. Godišnja proizvodnja je do 25.000 hortikulturnih sadnica.

Patrijarha Pavla br. 5

Telefon: 011/266-36-26

e-mail: rastopcider@srbijasume-sgbgd.co.rs

Rasadnik Sremčica nalazi se u naselju Sremčica u okviru GJ „Lipovica“, pored asfaltnog puta Sremčica – Velika Moštanica, na nadmorkoj visini od 150 – 170 m, na blago nagnutom terenu. Proizvodna površina rasadnika iznosi 22,51 ha. Rasadnik se bavi proizvodnjom hortikulturnog (ukrasnog) lišćarskog, četinarskog i zimzelenog drveća i šiblja, kao i proizvodnjom šumskih sadnica. Rasadnik raspolaže sa 110.000 hortikulturnih sadnica. Godišnja proizvodnja je do 200.000 šumskih sadnica i oko 10.000 hortikulturnih sadnica.

9. Nova broj br. 6, Sremčica

Telefon: 011/252-61-63, 011/252-60-94

e-mail: rassremcica@srbijasume-sgbgd.co.rs

Rasadnik Ripanj nalazi se nalazi se u okviru GJ „Avala“, pored starog kragujevačkog puta, na nadmorkoj visini od 230 – 250 m, na blago nagnutom terenu. Proizvodna površina rasadnika iznosi 8,12 ha. Rasadnik se bavi proizvodnjom hortikulturnog (ukrasnog) lišćarskog, četinarskog i zimzelenog drveća i šiblja. Rasadnik raspolaže sa 20.000 hortikulturnih sadnica. Godišnja proizvodnja je 2.000 – 3.000 hortikulturnih sadnica.

Kragujevački put br. 30, Ripanj

Telefon: 011/746-45-67

e-mail: rasripanj@srbijasume-sgbgd.co.rs

Rasadnik Zuce nalazi se nalazi se u okviru GJ „Avala“, uz asfaltni put za selo Zuce, na nadmorkoj visini od 230 – 250 m, na blago nagnutom terenu. Proizvodna površina rasadnika iznosi 9,00 ha. Rasadnik se bavi proizvodnjom hortikulturnog (ukrasnog) lišćarskog, četinarskog i zimzelenog drveća i šiblja. Rasadnik raspolaže sa 35.000 hortikulturnih sadnica. Godišnja proizvodnja je 3.000 – 5.000 hortikulturnih sadnica.

Prva Nova br. 80, Zuce

Telefon: 064/815-50-96

Rasadnik Avala nalazi se u okviru GJ „Avala“, uz Avalski put, na nadmorkoj visini od 300 m, na blago nagnutom terenu. Proizvodna površina rasadnika iznosi 0,7 ha. Rasadnik se bavi proizvodnjom hortikulturnog (ukrasnog) lišćarskog, četinarskog i zimzelenog drveća i šiblja.

Rasadnik Košutnjak nalazi se u okviru GJ „Košutnjak“, u ulici Pere Velimirovića br. 1, na nadmorkoj visini od 150 – 180 m, na ravnom terenu. Proizvodna površina rasadnika iznosi 1,87 ha. Rasadnik raspolaže sa 3.000 hortikulturnih sadnica vanstandardnih dimenzija.