Proizvodnja sadnog materijala

Proizvodnja sadnog materijala u JP „Srbijašume“ obavlja se u 26 rasadnika ravnomerno raspoređenih po čitavoj teritoriji Republike Srbije na različitim nadmorskim visinama od 70 – 1.250 m. Od toga u 6 rasadnika se proizvodi isključivo hortikulturni sadni materijal, dok se u preostalih 20 rasadnika proizvodi prevashodno šumski sadni materijal. Ukupna površina rasadnika iznosi oko 200 ha, od čega je produktivna površina oko 100 ha.

Tehnologija proizvodnje šumskog sadnog materijala koja se primenjuje u rasadnicima JP „Srbijašume“ može se podeliti na:

  • proizvodnju sadnica sa golim korenom;
  • proizvodnju sadnica sa obloženim korenom.

Proizvodnja sadnica sa golim korenom obavlja se u klasičnim i tzv. „Duneman“ lejama, dok se za proizvodnju sadnica sa obloženim korenom koriste kontejneri tipa Hiko, Jukosad, Pirosad, Plantagrah 1 i 2, odnosno nisula rolne.

Obim proizvodnje šumskog sadnog materijala u proseku se kreće između 7.000.000 – 10.000.000 komada sadnica godišnje.

Sav sadni materijal koji se proizvodi u rasadnicima JP „Srbijašume“ podleže redovnim kontrolama proizvodnje i zdravstvenog stanja, dva puta godišnje. Takođe, sadnice proizvedene u rasadnicima JP „Srbijašume“ su nosioci FSC™ sertifikata.