Пројекат „Шума у школи“ – ОШ „Светозар Милетић“

ЈП „Србијашуме“ реализовало је акцију „Шума у школи“ која је овог пута одржана у склопу пројекта „Засади дрво“. У оквиру ове акције одржано је еколошко предавање ученицима 7.разреда ОШ „Светозар Милетић“ и засађено је 120 садница hibiscus syriacus.