Projekat „Šuma u školi“ – OŠ „Miloje Zakić“

U okviru projekta „Šuma u školi“, predstavnici JP „Srbijašume“ i deca trećeg razreda OŠ “ Miloje Zakić“ iz Kuršumlije realizovali su radionicu i predavanje na temu biljni i životinjski svet u listopadnim i četinarskim šumama i zaštita životne sredine i čovekov uticaj na istu. Zajedno sa mališanima i kolegama iz ŠG „Toplica“ Kuršumlija zasadili smo tuje u dvorištu škole u kojima će uživati i buduće generacije.