Пројекат „Шума у школи“ – ОШ „Милоје Закић“

У оквиру пројекта „Шума у школи“, представници ЈП „Србијашуме“ и деца трећег разреда ОШ “ Милоје Закић“ из Куршумлије реализовали су радионицу и предавање на тему биљни и животињски свет у листопадним и четинарским шумама и заштита животне средине и човеков утицај на исту. Заједно са малишанима и колегама из ШГ „Топлица“ Куршумлија засадили смо тује у дворишту школе у којима ће уживати и будуће генерације.