Пројекат „Шума у школи“ – ОШ „13. Октобар“

Представници ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац посетили су ОШ „13. Октобар“ У Ћуприји поводом акције „Шума у школи“. Том приликом одржан је час ученицима четрвтог разреда о значају шумског екосистема а након часа извршена је садња садница липе, белог јасена и јавора у дворишту школе.