Prijem zahteva za doznaku u šumama sopstvenika – fizičkih lica

Obaveštavamo građane da će se prijem zahteva za doznaku u šumama sopstvenika – fizičkih lica, tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji, u svim Šumskim gazdinstvima i Šumskim upravama vršiti u skladu sa merama i preporukama Vlade Republike Srbije. Zahtevi za doznaku se mogu podnositi lično, elektronskim putem, telefonskim putem ili podnošenjem zahteva stručnom licu na terenu, u zavisnosti od načina organizacije rada nadležnog Šumskog gazdinstva u uslovima vanrednog stanja.

Rok za podnošenje zahteva za doznaku u kome se neće naplaćivati naknada za vanredni izlazak na teren radi vršenja doznake u šumama sopstvenika, produžava se do 30.06.2020. godine.

Prema odredbama za rad u šumama sopstvenika u JP „Srbijašume“, koje su stupile na snagu početkom 2020. godine, prilikom podnošenja zahteva za doznaku nije potrebno dostavljati list nepokretnosti, odnosno potrebno je dostaviti na uvid samo ličnu kartu. Ukoliko se katastarska parcela za koju se podnosi zahtev ne vodi na podnosioca zahteva, potrebno je priložiti i odgovarajući dokument radi utvrđivanja vlasništva nad šumom na koju se odnosi zahtev za doznaku.