Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Београд“ Београд

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Кошутњак“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Трешња“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Авала“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Грочанска ада“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Драж-Вишњик-Бојчин-Церова греда-Гибавац“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Степин Луг“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Губеревачке шуме“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Прогарска ада-Црни луг-Зидине-Дренска“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Липовица“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дунав“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рит“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кошутњачке шуме“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Макиш-део Аде Циганлије-шуме уз аутопут“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Тамиш“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Космај“ (2016-2025)