Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Београд” Београд

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Кошутњак” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Трешња” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Авала” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Грочанска ада” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Драж-Вишњик-Бојчин-Церова греда-Гибавац” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Степин Луг” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Губеревачке шуме” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Прогарска Ада-Црни Луг-Зидине-Дренска” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Липовица” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дунав” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Рит” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Кошутњачке шуме” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Макиш-део Аде Циганлије-шуме уз аутопут” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Тамиш” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Космај” (2016-2025)