Održan sastanak sa izvođačima radova na poslovima korišćenja šuma

Rukovodstvo JP „Srbijašume“ na čelu sa v. d. direktorom Igorom Braunovićem održalo je 01. novembra 2022. godine u zgradi stare Narodne skupštine Srbije u ulici kralja Milana br. 14 sastanak sa izvođačima radova na poslovima korišćenja šuma.

Na sastanku je analizirana dosadašnja saradnja između JP „Srbijašume“ i izvođača radova na poslovima korišćenja šuma i dogovoreni su načini kako da se u narednom periodu pospeši dalja saradnja.

Jedan od glavnih zahetva izvođača radova je bio da im se pomogne da dobiju podsticajna sredstva za kupovinu savremenih mašina i nove opreme za rad, koja bi im omugućila dalji tehnološki razvoj, i da po tom pitanju zapravo dobiju isti status kao poljoprivrednici u Republici Srbiji i njihove kolege u regionu.

Pošto većina izvođača radova dolazi iz ruralni sredina – rad sa novom opremom, savremenim mašinama i dalji tehnološki razvoj po pitanju izvođenja radova u šumarstvu – imali bi pozitivan uticaj na mlade ljude da budu zainteresovani za ovakve poslove, koji bi im ujedno i omogućili da ostanu da žive i rade u svom zavičaju.

V.d. direktora JP „Srbijašume“ Igor Braunović obećao je da će sa resornim Ministarstvima i Vladom Republike Srbije razgovarati na ovu temu i predložio je da se sastanci ove vrste ubuduće redovno održavaju.