Одржан IX Семинар за управљаче заштићених подручја од националног значаја у Србији

Министарство заштите животне средине, Сектор за заштиту природе и климатске промене, Одсек за заштићена подручја, организовало је IX Семинар за управљаче заштићених подручја од националног значаја у Србији.

Семинар је одржан у хотелу „Ђердап“ у Кладову и трајао је од 15. до 17.10.2019. а домаћин је био Национални парк „Ђердап“. Присуствовало је око 140 учесника, односно представника управљача заштићених подручја, а тема је била Одрживи развој заштићених подручја – улога локалног становништва, организација цивилног друштва и корисника подручја. Организован је и Округли сто у вези спровођења Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Јавно предузеће „Србијашуме“ је на овом семинару промовисало недавно објављену монографију о заштићеним подручјима чији је управљач, као и филм о Парку природе „Златибор“.

За учеснике семинара организован је излет – пловидба Дунавом, односно упознавање са делом природних и створених вредности Националног парка „Ђердап“, који ће у 2020. години добити статус геопарка.