Насељавање дивљачи муфлона и јелена лопатара у ограђеном ловишту „Кучајна“

Дана 04.03.2023. године у ловишту “Кучајна”, у општини Кучево, је извршено насељавање дивљачи муфлона и јелена лопатара у ограђени део ловишта. Ловиштем газдује ЈП „Србијашуме“ преко дела предузећа ШГ „Северни Кучај“ Кучево и представља једно од 27 ловишта којима газдује предузеће.

У претходних неколико година је изграђен ограђени део ловишта укупне површине 324 ха и укупне дужине ограде од око 10 км. У оквиру ограђеног дела ловишта се налази и прихватилиште површине око 6 ха, чија је основна намена карантинирање дивљачи, односно њихово задржавање одређени временски пориод након увоза, односно уношења, а у циљу лакшег праћења понашања и стања дивљачи у новим станишним условима. Поред тога, изграђени су и сви пратећи ловно технички објекти неопходни за нормалан развој дивљачи, као што су хранилишта за дивљач, складишта за кабасто и зрнасто храниво, солишта, појилишта, високе чеке-осматрачнице, као и објекти за пријем гостију, пре свега ловаца, као и љубитеља природе, у виду ловачке куће са одговарајућим смештајним капацитетима, летњиковац и др.

Насељено је укупно 60 јединки дивљачи, 30 јединки јелена лопатара, 10 мушких и 20 женских јединки и исто толико, 30 јединки муфлона у истом односу полова 2:1 у корист женки. На овај начин је формиран основни запат, односно матични фонд са циљем да у што краћем временском периоду, у наредних неколико година, достигнемо оптимални фонд дефинисан планским документима који износи 160 јединки, односно 80 јединки јелена лопатара и 80 јединки муфлона и са економским капацитетом од преко 200 јединки.

Дивљач која је унета у ловиште потиче из Словачке. Ова земља порекла дивљачи је одабрана зато што уз Чешку и Мађарску представља најнапредније земље у свету по питању узгоја ове врсте дивљачи, земље које су давале светске прваке када су ове врсте дивљачи у питању. На овај начин је набављена дивљач врхунске генетике, са способношћу да пружи изванредне трофеје, која ће те особине пренети на своје потомство. Јелен лопатар и муфлон као врсте дивљачи су изабране имајући у виду са једне стране веома малу понуду у Србији када је ова дивљач у питању и са друге стане веома велико интересовање ловаца за овим врстама дивљачи у последњих неколико година.

Финансирање овог пројекта је у потпуности реализовано из сопствених средства ЈП „Србијашуме“, ШГ „Северни Кучај“ Кучево. Укупна вредност инвестиције је износила око 26 милона динара, од чега  16 милиона на формирање ограђеног дела ловишта са пратећом инфраструктуром и око 10 милиона динара за набавку и транспорт дивљачи.

Основна намена ограђеног дела ловишта је да у контролисаним условима омогућимо заштиту и гајење јелена лопатара и муфлона врхунске трофејне структуре, где ће се омогућити редовна здравствена контрола, правилна исхрана и селекција јединки. Коришћењем популације кроз лов оствариће се позитиван финансијски ефекат и омогућити одрживо газдовање ловиштем.

Поред тога, овај пројекат ће допринети унапређењу ловнотуристичке понуде читавог региона, а пре свега општина Кучево и Петровац на Млави. На овај начин ће се употпунити туристичка понуда читавог краја и слободно можемо рећи да представља својеврсну туристичку атракцију, имајући у виду да ове врсте дивљачи нема нигде у окружењу ових општина и да ће на тај начин привући многобројне туристе у Кучево, а пре свега ловце и  љубитеље природе.