Datum licitacije: 28/02/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju