Datum licitacije: 18/02/2021
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju