Datum licitacije: 26/06/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju