Datum licitacije: 12/03/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju