Datum licitacije: 04/03/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju