Datum licitacije: 10/02/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju