Datum licitacije: 27/03/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju