Datum licitacije: 17/06/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta