Datum licitacije: 18/06/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta