Datum licitacije: 07/06/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja osnovnih sredstava