Datum licitacije: 16/03/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja osnovnih sredstava