Datum licitacije: 30/10/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta