Datum licitacije: 13/10/2022
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta