Datum licitacije: 24/12/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta