Датум лицитације: 14/05/2019
Категорија: Лицитациона продаја отпада

ШГ „Северни Кучај“ Кучево

Датум лицитације: 19. мај 2019. године