Datum licitacije: 01/03/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta