Datum licitacije: 18/04/2022
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju