Datum licitacije: 01/02/2022
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju