Datum licitacije: 24/05/2021
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju