Datum licitacije: 06/10/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju