Datum licitacije: 14/08/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju