Datum licitacije: 21/02/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta