Datum licitacije: 08/08/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta