Datum licitacije: 24/06/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju