Datum licitacije: 22/11/2022
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta