Datum licitacije: 20/07/2022
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta