Datum licitacije: 22/03/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta