Datum licitacije: 28/10/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta