Datum licitacije: 28/02/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta