Datum licitacije: 29/04/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju