Datum licitacije: 10/04/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju