Datum licitacije: 14/09/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta