Datum licitacije: 03/09/2020
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta