Datum licitacije: 19/04/2021
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta